Σκοτώνοντας λίγο από τον χρόνο μου στο διαδίκτυο ανακάλυψα με πολύ ενδιαφέρον μια καινούρια πλατφόρμα για μαθήματα Τηλεπισκόπησης. Συγκεκριμένα είναι δημιούργημα της esa της Ευρωπαϊκής European Space Agency (ESA) μαζί με τις German Aerospace Center (DLR) και το Federal Ministry for Economic Affairs (δεν δοκιμάζω καν να το μεταφράσω….). Υπάρχει η δυνατότητα για παρακολούθηση selfe package μαθημάτων […]