Εδώ και δύο μέρες προσπαθώ να εγκαταστήσω το Matlab 2010b, ακολουθώντας τις οδηγίες από το blog http://jonon.gs/blog/math/how-to-install-matlab-on-ubuntu-linux/ . το πιο επίμονο πρόβλημα είναι η δημιουργία του εκκινητή (shortcut) στο οποίο αναφέρεται στο τέλος του tutorial. Μια αποτελεσματική λύση στην εγκατάσταση θα πρώτινα πρώτα τον ιστοχώρο του ubuntu για την εγκατάσταση του MATLAB στο τέλος εφόσων δεν θέλουμε να ξεκινάμε από την κονσόλα το […]