Το Stack Exchange είναι μια εντυπωσιακή ιδέα! Πρόκειται για ένα δίκτυο από 157 κοινότητες που δημιουργούνται και διοικούνται από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι (όπως εμείς) είναι παθιασμένοι με ένα συγκεκριμένο θέμα. Μέσα από το Stack Exchange κτίζονται βιβλιοθήκες ερωτήσεων και απαντήσεων υψηλής ποιότητας , οι οποίες επικεντρώνονται στην περιοχή της εμπειρογνωμοσύνης κάθε κοινότητας. Ένα κατατοπιστικό tutorial για […]