Μετά από μια συζήτηση με έναν ανώνυμο φίλο, αποφάσισα να εγκαταστήσω τον ArcReader της ESRI σε Linux και συγκεκριμένα σε ubuntu 12.10. Στις απαιτήσεις συστήματος στην σελίδα της ESRI αναφέρει ότι είναι συμβατό με Linux Πλατφόρμες μόνο με RedHat και SUSE.  Ουσιαστικά είναι ένα πείραμα για να εντοπίσω τα προβλήματα και εάν υπάρχουν λύσεις στην περίπτωση του Ubuntu. Για αρχή κατεβάζουμε την έκδοση για Linux από […]

Κατά την διάρκεια κάποιων αναλύσεων μας χρειάστηκαν κάποια πρόσθετα (Plugins)  τα οποία σε μερικές περιπτώσεις δεν εμφανίζονται. Ένα παράδειγμα είναι το πρόσθετο του shaded relief. Προτού προβούμε στην εγκατάσταση του πρόσθετου θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει στο επίσημο αποθετήριο του Qgis.  Τα βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι: Επιλέγουμε από το κύριο μενού τα Plugins […]

Εδώ και δύο μέρες προσπαθώ να εγκαταστήσω το Matlab 2010b, ακολουθώντας τις οδηγίες από το blog http://jonon.gs/blog/math/how-to-install-matlab-on-ubuntu-linux/ . το πιο επίμονο πρόβλημα είναι η δημιουργία του εκκινητή (shortcut) στο οποίο αναφέρεται στο τέλος του tutorial. Μια αποτελεσματική λύση στην εγκατάσταση θα πρώτινα πρώτα τον ιστοχώρο του ubuntu για την εγκατάσταση του MATLAB στο τέλος εφόσων δεν θέλουμε να ξεκινάμε από την κονσόλα το […]