Το τέλος του Envisat

 

Ο  Envisat τελικά μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας σίγησε. Μερικές εβδομάδες μετά τη γιορτή του για τα 10 χρόνια λειτουργίας του σίγησε στης 8 Απριλίου του 2012. Αν και έγιναν κάποιες προσπάθειες για ανάκτηση της λειτουργίας του, τελικά ανακινήθηκε το τέλος της λειτουργίας του. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου 2002, ο μεγαλύτερος δορυφόρος παρατήρησης της Γης που κατασκευάστηκε ποτέ  (ως εκείνη την στιγμή) εκτοξεύθηκε σε τροχιά από την βάση εκτόξευσης της ESA στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας. Για μια δεκαετία ο Envisat παρακολουθούσε τον πλανήτη μας. Λαμβάνοντας το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα από τους ιθύνοντες ουσιαστικά επισημοποίησαν την λήξη της λειτουργίας του.

Goodbye Envisat … and thank you

http://www.esa.int/SPECIALS/Envisat/index.html

Dear ESA datausers,

Just weeks after celebrating its tenth year in orbit, communication with the Envisat satellite was suddenly lost on 8 April. A team of engineers has spent the last month attempting to regain control of Envisat, investigating possible reasons for the problem. Despite continuous commands sent from a widespread network of ground stations, there has been no reaction yet from the satellite. The team has been collecting other information to help understand the satellite’s condition. These include images from ground radar and the French Pleiades satellite. With this information, the team has gradually elaborated possible failure scenarios. One is the loss of the power regulator, blocking irreversibly telemetry and telecommands. Another scenario is a short circuit, triggering a ‘safe mode‘ – a special mode ensuring Envisat’s survival. A subsequent anomaly may have occurred during the transition to safe mode, leaving the satellite in an intermediate and unknown condition. The investigation team’s assessment is that the chances of recovering Envisat are extremely low. Therefore the end of the Envisat satellite operations is being declared. The investigation team will nevertheless continue attempts to re-establish contact while considering failure scenarios for the next two months. The outstanding performance of Envisat over the last decade led many to believe that it would be active for years to come, at least until the launch of the follow-on Sentinel missions. However, Envisat had already operated for double its planned lifetime, making it well overdue for retirement. With ten sophisticated sensors, Envisat has observed and monitored Earth’s land, atmosphere, oceans and ice caps during its ten-year lifetime, delivering over a thousand terabytes of data. An estimated 2500 scientific publications so far have been based on this information, furthering our knowledge of the planet. Envisat provided crucial Earth observation data not only to scientists, but also to many environmental services, such as monitoring floods and oil spills. Now with the end of Envisat’s mission, the launch of the upcoming GMES Sentinel satellites has become even more urgent to ensure the continuity of data to users, improve the management of the environment, understand and mitigate the effects of climate change and ensure civil security.

See also Press Release on the ESA Portal at http://www.esa.int/esaCP/SEM1SXSWT1H_index_0.html

Enhanced by Zemanta
Please follow and like us: