Καταγραφή ονομάτων αρχείων ενός η πολλών φακέλων σε ένα .txt αρχείο

Δύο πολύ απλές εντολές ανακάλυψα ψάχνοντας στο ιντερνετ για την καταγραφή ονομάτων των αρχείων ενός φάκελου σε ένα .txt αρχείο.  Μου χρειάστηκε για την δημιουργία ενός batch αρχείου με πολλές δοριφορικές εικόνες (4000+). Η διαδικασία είναι πολύ απλή και δεν χρειάζεται καμία εγκατάσταση γιατί γίνεται από  την γραμμή εντολών των Windows (επιφυλάσσομαι και για Linux) τα βήματα είναι:

1) Ανοίγουμε την γραμμή εντολών εκτελώντας cmd από το run (εκτέλεση) από το start μενού των windows.

2 α) Για την καταγραφή των περιεχομένων του φακέλου πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή.

C:>DIR /B /O:N > my_files.txt

image

2 β) Σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει να καταγραφούν τα περιεχόμενα των υπό – φακέλων του φακέλου που βρισκόμαστε πληκτρολογούμε:

C:>DIR /B /O:N /S> my_files.txt

image

Ένα παράδειγμα με εικόνες από ένα φάκελο.

image

Please follow and like us: