Βασική ανάλυση δορυφορικών εικόνων σε ελάχιστο χρόνο

Ένας πολύ εύκολος και γρήγορος τρόπος επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων είναι μέσω της πλατφόρμας – ιστοχώρου της EOSData (Earth Observing System). Μπορούμε με διαδικασία On the fly και χρησιμοποιώντας τις εικόνες από τους δορυφόρους; Landsat 8 και Sentinel 2 να επεξεργαστούμε τις παρεχόμενες εικόνες τους με τη χρήση κάποιων δεικτών. Το πρώτο απλό βήμα είναι να επιλέξουμε τον δορυφόρο που επιθυμούμε. Στην συνέχεια επιλέγουμε ή αναζητούμε την περιοχή που μας ενδιαφέρει. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η επιλεγμένη περιοχή δεν μπορεί να είναι τεράστια, όπως π.χ. ολόκληρη η Ευρώπη ή η Ασία. Το πιο εύκολο είναι να κάνει κανείς απλά zoom στην περιοχή ενδιαφέροντος και στα δεξιά, στο μενού των “εικόνων”, θα εμφανιστούν οι εικόνες που ανταποκρίνονται σε αυτήν την περιοχή με ημερολογιακή σειρά. Επιλέγοντας την εικόνα που μας ενδιαφέρει μπορούμε ακολούθως να επιλέξουμε το σύμβολο των επιπέδων (layers) και να επιλέξουμε έναν από τους πολλούς δείκτες που υπάρχουν διαθέσιμοι. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μεταμορφωθεί επιλέγοντας το βελάκι προς τα κάτω.

Please follow and like us: