Δημόσια, Ανοικτά Γεωχωρικά Δεδομένα

Τυχαία περιπλανώμενος στο διαδίκτυο έπεσα σε ένα σπουδαίο νέο, την δημιουργία ενός ιστοχόρου για την δηανομή δημοσίων ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων. Είναι ένα κυβερνητικό σιτε και από ότι φαίνεται θα στηριχθεί κατ’α κύριο λόγο στην εθελοντική εργασία (και όχι μόνο) για τον διαμοιρασμό γεωχωρικών δεδομένων της Ελλάδας. Από τις δυνατότητες του ιστοχώρου είναι η ύπαρξη ένας διαδραστικού χάρτη με τα υπάρχων δεδομένα. Ο οποίος έχει φτιαχτεί με στοιχεία του google map και του OpenStreetMap. Υπάρχει η δυνατότητα να ανεβάσει κάποιος δεδομένα εφόσον  “δουλεύετε στην ευρύτερη δημόσια διοίκηση και μπορείτε να διαθέσετε τα γεωχωρικά δεδομένα”. Το πιο σημαντικό είναι ότι το όλο εγχείρημα στηρίζεται καθαρά σε ανοικτό και ελεύθερο λογισμικό. 

Αναλυτικά χρησιμοποιήθηκαν:

joomla,
PostGis,
MapServer,
OpenLayers,
MapFish,
Geonetwork

Για  υπόβαθρα:

Google map για δορυφορικές εικόνες
OpenStretMap για τους χάρτες και
Κτηματολόγιο Α.Ε.
 αεροφωτογραφίες.

Πηγή: geodata.gov.gr

Please follow and like us: