Μετά από μια συζήτηση με έναν ανώνυμο φίλο, αποφάσισα να εγκαταστήσω τον ArcReader της ESRI σε Linux και συγκεκριμένα σε ubuntu 12.10. Στις απαιτήσεις συστήματος στην σελίδα της ESRI αναφέρει ότι είναι συμβατό με Linux Πλατφόρμες μόνο με RedHat και SUSE.  Ουσιαστικά είναι ένα πείραμα για να εντοπίσω τα προβλήματα και εάν υπάρχουν λύσεις στην περίπτωση του Ubuntu. Για αρχή κατεβάζουμε την έκδοση για Linux από […]

Ένα από τα ποιο χρήσιμα πρόσθετα που προστέθηκε στις τελευταίες εκδόσεις του Qgis είναι το πρόσθετο (plugin) SEXTANTE. Ουσιαστικά είναι μια εργαλειοθήκη συγκρινόμενη με το ArcToolbox του ArcGis. SEXTANTE στα ισπανικά σημαίνει εξάντας. Το SEXTANTE προσπαθεί να γίνει ο καθοδηγητής τουQgis. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα πρόσθετο το οποίο συγκεντρώνει έναν μεγάλο αριθμό εργαλείων, σεναρίων και εντολών και γενικά πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες του Qgis.  Εγκατάσταση, ρύθμιση  και εγκατάσταση […]

Κατά την διάρκεια κάποιων αναλύσεων μας χρειάστηκαν κάποια πρόσθετα (Plugins)  τα οποία σε μερικές περιπτώσεις δεν εμφανίζονται. Ένα παράδειγμα είναι το πρόσθετο του shaded relief. Προτού προβούμε στην εγκατάσταση του πρόσθετου θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει στο επίσημο αποθετήριο του Qgis.  Τα βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι: Επιλέγουμε από το κύριο μενού τα Plugins […]

Η ομάδα ανάπτυξης του PostGIS ανακοίνωσε την κυκλοφορία της έκδοσις 2.0 του PostGIS. Χρειάστηκαν 26 μήνες για την ανάπτυξή του.  Το PostGIS είναι ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού που προσθέτει υποστήριξη για  γεωγραφικά αντικείμενα στη βάση δεδομένων PostgreSQL.  Η νέα έκδοση περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως 3D και 4D indexing και ενοποίηση με την PostgreSQL 9,1. Άλλα χαρακτηριστικά της καινούριας έκδοσης είναι ή χρήση τοπολογικών […]

Το OpenStreetMap είναι ένας δικτυακός τόπος με χαρτογραφικό περιεχόμενο και ελεύθερα γεωγραφικά δεδομένα, όπως οδικούς χάρτες, παρόμοιο με το google maps, η διαφορά σε σχέση με το google map είναι ότι το περιεχόμενο είναι ελεύθερο στην χρήση τη δημιουργία, αναπαραγωγή και μεταφόρτωση (κατέβασμα). Η άδεια στην οποία στηρίζεται  είναι η Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 licence (CC-BY-SA). Όλο το εγχείρημα στηρίζεται στην εθελοντική εργασία . Είναι καθαρά εθελοντικό πρόγραμμα ανοικτού κώδικα. Όλα τα δεδομένα έχουν προκύψει από συλογή και επεξεργασία […]

Μετά από πολύμηνη αναμονή και μετά την τελευταία δοκιμαστική έκδοση ανακοινώθηκε στης 3 Σεπτεμβρίου η σταθερή έκδοση του λογισμικού ΓΣΠ και Τηλεπισκόπησης grass 6.4.0. Οι αλλαγές πολλές, από το γραφικό περιβάλλον την προσθήκη πληθώρα άλλον πρόσθετων εντολών και φυσικά τις διορθώσεις πολλών σφαλμάτων. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι η επανεγγραφή του κώδικα του γραφικού περιβάλλοντος […]