Το καλύτερο και λεπτομερέστερο DEM είναι δωρεάν

Το ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους είναι η τρισδιάστατη απεικόνιση του εδάφους, ενός πλανήτη,  συνήθως της Γης ή οποιοδήποτε άλλου πλανήτη. Το DEM είναι ένα από τα ποιο βασικά δεδομένα χρησιμοποιώντας το σαν υπόβαθρο για την χαρτογραφική απεικόνιση και για βασικές αναλύσεις. Στις αρχές Οκτωβρίου Το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής με την δορυφορική αποστολή Tandem-X ολοκλήρωσε την TanDEM-X παγκόσμιο μοντέλο επιπέδου. Με λίγα λόγια με την χρήση δύο ραντάρ ολοκλήρωσαν ένα DEM το οποίο σαρώθηκαν από το διάστημα από αισθητήρες ραντάρ περίπου 150 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα της επιφάνειας του εδάφους. Τα τελευταία 6 χρόνια οι δορυφόροι μετέδωσαν 500 terabytes δεδομένων και η ακρίβεια φτάνει το ένα μέτρο. Υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν παραχώρηση περιοχών ενδιαφέροντος με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα χρειάζονται για κάποια ερευνητική εργασία. Περισσότερα στον ιστότοπο της DLR

 

Please follow and like us: